Arama

Yargı Kararları

ESAS NO: 2011/6125 KARAR NO : 2012/502

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine...

ESAS NO: 2011/5148 KARAR NO : 2012/499

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde temyiz...

ESAS NO: 2011/13264 KARAR NO: 2012/497

Taraflar arasındaki istihkak davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına reddine dair verilen hükmün süresi içinde ...

Basından

ANKARA BAROSU, ADALET BAKANLIĞI VE ANKARA HUKUK FAKÜLTESİ YÖNETİCİLERİ 'ADALET' İÇİN TOPLANDI

ANKARA BAROSU, ADALET BAKANLIĞI VE ANKARA HUKUK FAKÜLTESİ YÖNETİCİLERİ "ADALET" İÇİN TOPLANDI →

CMK EĞİTİM SEMİNERİ TAMAMLANDI

CMK EĞİTİM SEMİNERİ TAMAMLANDI →

© Copyright - DİGİTA