Yargı Kararları

Defin gideri tazminatı

Defin gideri tazminatı

Davalı sigorta şirketi bakımından temerrüt faizinin başlangıcını oluşturan ihbar yükümlülüğünde esas olan, zarar miktarı değil, kazanın ihbar edilmesidir. Kazanın ihbar edilmesiyle

Davalı sigorta şirketi bakımından temerrüt faizinin başlangıcını oluşturan ihbar yükümlülüğünde esas olan, zarar miktarı değil, kazanın ihbar edilmesidir. Kazanın ihbar edilmesiyle

Davalının adresi araştırılmadan, davalının trafik kaydındaki adresine Tebligat Kanununun 35. maddesine göre

Davalının adresi araştırılmadan, davalının trafik kaydındaki adresine Tebligat Kanunu'nun 35. maddesine göre

Basından

CMK EĞİTİM SEMİNERİ TAMAMLANDI

CMK EĞİTİM SEMİNERİ TAMAMLANDI →

Açış konuşmasını Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Cemalettin Gürler’in yaptığı sempozyumu 12 Haziran 2015 Cuma günü Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde (ABEM) yapıldı.

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA KÜÇÜK ALACAKLARIN TAHSİL USULÜNÜN HIZLANDIRILMASI SEMPOZYUMU →

© Copyright - DİGİTA